• Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1000 Xem Nhanh
  • - 13%
   Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1000 Xem Nhanh
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1000
  • 595,000 517,000
   Rated 5.00 out of 5
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1000 Đường kính: 180 mm Trọng lượng: 4 kg Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100V – 120V Cống suất tối đa: 800W Bảo hành: 04 Năm toàn quốc LiOA Gọi ngay 0938 205 056 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng.  
  • Đặt Hàng
 • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1200 Xem Nhanh
  • - 13%
   Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1200 Xem Nhanh
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1200
  • 670,000 583,000
   Rated 5.00 out of 5
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1200 Đường kính: 180 mm Trọng lượng: 4.3 kg Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100V – 120V Cống suất tối đa: 960W Bảo hành: 04 Năm toàn quốc LiOA Gọi ngay 0938 205 056 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng.
  • Đặt Hàng
 • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1500 Xem Nhanh
  • - 13%
   Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1500 Xem Nhanh
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1500
  • 690,000 600,000
   Rated 5.00 out of 5
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN1500 Đường kính: 180 mm Trọng lượng: 4.6 kg Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100V – 120V Cống suất tối đa: 1250W Bảo hành: 04 Năm toàn quốc LiOA Gọi ngay 0938 205 056 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng.
  • Đặt Hàng
 • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN200 Xem Nhanh
  • - 13%
   Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN200 Xem Nhanh
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN200
  • 412,000 358,000
   Rated 4.80 out of 5
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN200 Đường kính: 145 mm Trọng lượng: 1.8 kg Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100V Cống suất tối đa: 160W Bảo hành: 04 Năm toàn quốc LiOA Gọi ngay 0938 205 056 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng.
  • Đặt Hàng
 • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN2000 Xem Nhanh
  • - 13%
   Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN2000 Xem Nhanh
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN2000
  • 933,000 810,000
   Rated 5.00 out of 5
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN2000 Đường kính: 180 mm Trọng lượng: 5.2 kg Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100V – 120V Cống suất tối đa: 1650W Bảo hành: 04 Năm toàn quốc LiOA Gọi ngay 0938 205 056 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng.
  • Đặt Hàng
 • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN400 Xem Nhanh
  • - 13%
   Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN400 Xem Nhanh
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN400
  • 487,000 423,000
   Rated 5.00 out of 5
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN400 Đường kính: 165 mm Trọng lượng: 2.5 kg Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100V - 120V Cống suất tối đa: 320W Bảo hành: 04 Năm toàn quốc LiOA Gọi ngay 0938 205 056 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng.  
  • Đặt Hàng
 • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN600 Xem Nhanh
  • - 13%
   Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN600 Xem Nhanh
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN600
  • 513,000 446,000
   Rated 5.00 out of 5
  • Biến Áp Tự Ngẫu LiOA DN600 Đường kính: 165 mm Trọng lượng: 3.1 kg Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100V - 120V Cống suất tối đa: 480W Bảo hành: 04 Năm toàn quốc LiOA Gọi ngay 0938 205 056 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng.
  • Đặt Hàng
danh mục sản phẩm
Call Now Button

vừa đặt hàng

×

Cart